Sveiki!

Lietuviška anketa  Form in English

Mes, LSMU Studentai, imamės iniciatyvos skatinti mūsų studentus dalyvauti Universiteto studijų kokybės, dėstymo ir studijų organizavimo procesuose. Manome, kad studentai turi būti suinteresuoti padėti dėstytojams surasti geriausią kontaktą su studentais, galėtų patarti, ką būtų galima tobulinti ir keisti, kad studijų kokybė gerėtų.

Egzistuoja nemažai problemų, organizuojant ir vykdant studijų procesą: neatnaujinamos paskaitos, ne visada perduodama mokymuisi reikalinga medžiaga ar atsiranda kitų trukdžių, todėl kviečiame apie tai informuoti, siūlyti savo sprendimus bei pagalbą.

Pastebėjome, kad kiekvieno studento, dėstytojo ar administracijos darbuotojų studijų kokybės parametrų supratimas ir vertinimas skiriasi, todėl kviečiame būti pozityviais, geranoriškais bei aktyviais visuose mūsų idėjos įgyvendinimo vertinimo etapuose (ypač pirmuose).

LSMU Studentų atstovybė visą iš studentų gautą informaciją stebėsime, analizuosime ir perduosime svarstyti pagal kompetenciją atitinkamiems Universiteto administraciniams padaliniams.

Mes siekiame mums visiems priimtinų pokyčių evoliucijos būdu, todėl stengsimės atsižvelgti į visus pasiūlymus ir patarimus.

 

Pagarbiai

LSMU Studentų atstovybė